Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych
Measurements of Dynamic Quantities − Laboratory

UWAGA: Jesteś na tymczasowej kopii strony:
http://vibrolab.simr.pw.edu.pl/lppwd.html


Regulaminy przedmiotu:

     Regulamin przedmiotu − studia inżynierskie stacjonarne ("dzienne").
(dodano − 24.02.2021 r.; ostatnia zmiana − 24.02.2021 r.)     Regulamin przedmiotu − studia inżynierskie niestacjonarne ("zaoczne").
(dodano − 24.02.2021 r.; ostatnia zmiana − 24.02.2021 r.)Plan(y) zajęć / Timetable(s):

     Plan zajęć − studia inżynierskie stacjonarne ("dzienne") − semestr letni r.a. 2020/2021.
(dodano − 24.02.2021 r.; ostatnia zmiana − 24.02.2021 r.)     Plan zajęć − studia inżynierskie niestacjonarne ("zaoczne") − semestr letni r.a. 2020/2021.
(dodano − 24.02.2021 r.; ostatnia zmiana − 24.02.2021 r.)Materiały pomocnicze / Auxiliary materials:

!!!)Numeracja ćwiczeń w harmonogramie może różnić się
od numeracji materiałów pomocniczych.
!!!)The numbering of exercises in the timetable may differ
from the numbering of supporting materials.   Część I − Wiadomości podstawowe    

   Part I − Basic information    

   1. Pomiary ciśnienia akustycznego

   1. Sound pressure measurements   

   2. Pomiary drgań maszyny

   2. Machine vibration measurements

   3. Tensometryczne pomiary momentu skręcającego   

   3. Tensometric measurements of the torque.   

   4. Badanie drgań skrętnych   

   4. Torsional vibration testing.

   5. Badanie charakterystyki filtra   

   5. Basics of spectral analysis

   6. Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów   

   6. −−−

   7. Podstawy analizy widmowej    

   7. −−−

   8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)   

   8. −−−

   9. Identyfikacja modelu dynamicznego   

   9. −−−

   10. Wykrywanie doraźnych uszkodzeń łożysk tocznych...   

   10. −−−
Inne materiały pomocnicze / Other auxiliary materials:

      "Frequency analysis" by R.B. Randall, B. Tech., B.A. (ISBN 87 87355 07 8)